Tytuł projektuInternet of Energy – opracowanie innowacyjnej platformy serwerowej IoE do budowania aplikacji dla rynku inteligentnej energii wraz z autorskimi urządzeniami do transmisji danych 
Cel projektuCelem jest opracowanie rozwiązania w postaci platformy serwerowej oraz autorskich koncentratorów danych umożliwiających natywną obsługę wszystkich protokołów transmisji danych, umożliwiając łatwą integrację w ramach Platformy (plug&play) urządzeń wykorzystywanych na rynku opomiarowania energii.
Efekty projektuRezultatem projektu ma być znacząco ulepszony produkt w postaci platformy serwerowej umożliwiającej podłączenie do systemu w trybie plug&play wszystkich urządzeń (liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, wodomierze, gazomierze, analizatory sieciowe, inwertery PV, inne urządzenia automatyki przemysłowej), które były i są wdrażane w oparciu o ustandaryzowane protokoły bez potrzeby implementacji nowego protokołu/tworzenia dodatkowych integracji.
Program wsparciaProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Wartość projektu3 798 852,94 PLN
Wartość dofinansowania2 347 217,65 PLN
Okres realizacji projektu01.10.2021 – 31.12.2023