Polityka Prywatności i cookies

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Pysense Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71a/1.36, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000659555, NIP: 8992807074 (zwana dalej „Pysense” bądź „Spółką”).  Mogą się Państwo kontaktować […]

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pysense Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71a/1.36, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000659555, NIP: 8992807074 (zwana dalej „Pysense” bądź „Spółką”). 

Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na adres: Warszawa, 02-672 ul. Domaniewska 39b lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: office@pysense.com  

Pysense jako administrator danych – dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe. 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

W ramach swojej działalności Pysense może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pysense jako administrator danych:
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Państwa w formularzach kontaktowych znajdującym się na naszych stronach internetowych pod adresami: www.pysense.com oraz  www.gecon.energy ,
 • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,
 • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Pysense oraz działalności Pysense,

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) 

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

 W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 • w celu wykonywania umów zawartych przez Pysense w ramach naszej działalności gospodarczej z naszymi klientami, dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z nami (w tym klientów korzystających z serwisu i aplikacji mobilnej „Gecon”);

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

 •  w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Pysense 

(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę – dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pysense 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. Jeżeli Pysense będzie chciał przetwarzać dane osobowe dla innych celów – niewskazanych powyżej – zastaną Państwo o tym odrębnie poinformowani. 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Pysense na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący z nami. 

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z Pysense są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.

Jako administrator nie udostępnimy Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli Pysense będzie miał wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Przekazywanie danych do Państw Trzecich

Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane przez Pysense nie są przekazywane do państw trzecich poza EOG. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Informujemy, iż w Pysense został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem:iod@pysense.com . 

Prawo wniesienia skargi do PUODO

W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pliki cookie

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania.
 • Czas wysłania odpowiedzi.
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik.
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 • Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 • Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.