Unia Europejska

PySENSE realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

PySENSE sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Internet of Energy – opracowanie innowacyjnej platformy serwerowej IoE do budowania aplikacji dla rynku inteligentnej energii wraz z autorskimi urządzeniami do transmisji danych.

Cel projektu: Celem jest opracowanie rozwiązania w postaci platformy serwerowej oraz autorskich koncentratorów danych umożliwiających natywną obsługę wszystkich protokołów transmisji danych, umożliwiając łatwą integrację w ramach Platformy (plug&play) urządzeń wykorzystywanych na rynku opomiarowania energii.

Efekty projektu: Rezultatem projektu ma być znacząco ulepszony produkt w postaci platformy serwerowej umożliwiającej podłączenie do systemu w trybie plug&play wszystkich urządzeń (liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, wodomierze, gazomierze, analizatory sieciowe, inwertery PV, inne urządzenia automatyki przemysłowej), które były i są wdrażane w oparciu o ustandaryzowane protokoły bez potrzeby implementacji nowego protokołu/tworzenia dodatkowych integracji.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 347 217,65 PLN

Środki własne: 1 451 635,29 PLN

Termin zakończenia projektu: 31.12.2023 r.

Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powerWISE w oparciu o przeprowadzony profesjonalny proces projektowy modułu komunikacyjnego

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego modułu komunikacyjnego (M1), który zostanie wdrożony jako znacząco ulepszony produkt (nazwany powerWISE), umożliwiający zdalny odczyt poboru m.in. energii elektrycznej. Efektem tego będzie wzrost konkurencyjności spółki PySENSE, wynikająca z wprowadzenia na rynek nowego produktu. Z punktu widzenia użytkowników będą oni mogli korzystać z kompletnego rozwiązania do zdalnego odczytu i zarządzania danymi pomiarowymi m.in. z liczników energii elektrycznej, wodomierzy czy ciepłomierzy. Zastosowanie nowego urządzenia pozwoli także na ograniczenie zużycia energii elektrycznej / cieplnej / wody co będzie korzystne mikro i makro ekonomicznie, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 960 015 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 501 425,00 PLN
Termin zakończenia projektu: 31.05.2020 r.