European Union

Here at PySENSE we are working on many innovative projects supported by EU founds.

PySENSE sp. z o.o. works on a project co-financed by European founds.
Innovative solution powerWISE implementation based ona proffessional project process of a communication module

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego modułu komunikacyjnego (M1), który zostanie wdrożony jako znacząco ulepszony produkt (nazwany powerWISE), umożliwiający zdalny odczyt poboru m.in. energii elektrycznej. Efektem tego będzie wzrost konkurencyjności spółki PySENSE, wynikająca z wprowadzenia na rynek nowego produktu. Z punktu widzenia użytkowników będą oni mogli korzystać z kompletnego rozwiązania do zdalnego odczytu i zarządzania danymi pomiarowymi m.in. z liczników energii elektrycznej, wodomierzy czy ciepłomierzy. Zastosowanie nowego urządzenia pozwoli także na ograniczenie zużycia energii elektrycznej / cieplnej / wody co będzie korzystne mikro i makro ekonomicznie, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 960 015 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 501 425,00 PLN
Termin zakończenia projektu: 31.05.2020 r.